728 x 90

300 plus. Zmiany w programie „Dobry Start”

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
300 plus. Zmiany w programie „Dobry Start”

W tym roku po raz kolejny można skorzystać z rządowego programu „Dobry Start”. Zmieniły się zasady przyznawania tego świadczenia. Pieniądze można otrzymać tylko przelewem na konto, po złożeniu wniosku online.

Zmiany w programie „Dobry Start”

Rządowy program „Dobry Start” znany jest również jako program 300 plus. Jest to świadczenie wypłacane rodzicom jako wsparcie na zakup wyprawki szkolnej. Pieniądze można otrzymać niezależnie od dochodu, na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny. Program został wprowadzony w 2018 roku.

W tym roku proponowana była zmiana terminu składania wniosków, lecz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podtrzymało ubiegłoroczne daty. Jednak nastąpiły trzy ważne zmiany w programie:

  1. Zmieni się organ decyzyjny. Wnioski od tego roku będą składane do ZUS-u.
  2. Wnioski można składać wyłącznie przez internet.
  3. Wypłata świadczenia nastąpi tylko na wskazane we wniosku konto.

Formalności związane z programem

Wnioski o 300 plus można składać od 1 lipca: przez portal [email protected], Platformę Usług Elektronicznych ZUS i bankowość elektroniczną.

Programem objęty jest każdy uczeń, który nie ukończył 20 lat lub 24 lat (jeśli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych). Uczeń powinien uczyć się w jednej z placówek, np.:

  • szkole podstawowej,
  • szkole ponadpodstawowej,
  • szkole artystycznej, w której realizowana jest podstawa programowa,
  • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
  • specjalnym ośrodku wychowawczym,
  • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
  • ośrodku rewalidacyjno wychowawczym.

Tym samym wyprawka szkolna nie przysługuje przedszkolakom, uczniom zerówki i studentom.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć rodzic, opiekun faktyczny dziecka (osoba opiekująca się dzieckiem, która złożyła wniosek do sądu o jego adopcję), opiekun prawny dziecka (osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem), pełnoletni uczeń (jeśli nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ np. nie żyją).

Wniosek może złożyć tylko jedno z rodziców. Jeśli dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców, to ten rodzic ma prawo złożyć wniosek. Jeśli rodzice zajmują się naprzemiennie dzieckiem, to w takiej sytuacji należy się połowa świadczenia.

Przeczytaj też: https://uporzadkowane.pl/oszczedne-zakupy/bon-turystyczny-do-kiedy-jest-wazny/

Zdjęcie główne: Max Fischer/pexels.com

Powiązane artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *